W poniedziałek, 22 lipca br. przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające SGRW-N Mrągowo ze strażakami powiatu piskiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wywrócenie się łodzi z trzema osobami na jeziorze Jegocin ( pow. piski). Dwie osoby dryfowały przy przewróconej łódce, natomiast trzecia znajdowała się pod powierzchnią wody. Do działań zadysponowano 2 zastępy z JRG Pisz, oraz w zastęp SGRW-N Mrągowo. Na początku akcji strażacy JRG Pisz podjęli działania w zakresie podstawowym, dzięki czemu wydobyli osoby dryfujące na wodzie oraz zaznaczyli miejsce wywrócenia się łodzi. Po dojeździe SGRW-N rozpoczęto działania ratownicze przy użyciu nurków MSW, w wyniku, których z głębokości ponad 6 metrów wydobyto trzeciego poszkodowanego. Ponad to przeprowadzono pozorowany wypadek nurkowy (zasłabnięcie nurka pod wodą), który miał na celu utrwalenie zasad i wdrażanych procedur przy tego rodzaju zdarzeniach.

Głównym celem ćwiczeń było zgranie i wypracowanie mechanizmu współdziałania strażaków z powiatu piskiego podczas współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno –Nurkowego Mrągowo. Ćwiczenia były także doskonałą okazją do zapoznania strażaków ze sprzętem wykorzystywanym podczas działań podwodnych oraz pozwoliły poznać techniki poszukiwań nurkowych. Ćwiczenia miedzy powiatowe to nieodzowny element szkolenia SGRW-N, dzięki takim treningom nurkowie lepiej poznają jeziora, które są bezpośrednio pod ich nadzorem. Należy przypomnieć, że SGRW-N Mrągowo oprócz podejmowania akcji ratunkowych na terenie powiatu mrągowskiego, zabezpiecza operacyjnie teren powiatu piskiego oraz kętrzyńskiego. A na polecenie Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego może być kierowana do działań na terenie całego województwa.

Opracowanie: mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP Mrągowo
Zdjęcia: KP PSP Mrągowo