Główna Księgowa Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie pani Teresa Gwiazda odeszła na zaopatrzenie emerytalne z dniem 28 października 2020r.

Pani Teresa Gwiazda pracę zawodową rozpoczęła 16 lipca 1979r. w Spółdzielni Pracy Dziewiarskiej „Polan” w Mrągowie na stanowisku samodzielnego referenta ds. księgowości finansowej. Kolejno doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości zdobywała i pogłębiała w takich zakładach pracy jak: „Inter Commerce Mrągowo”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie i Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. W styczniu 2007r. po odejściu na emeryturę Pani Barbary Lament, która prowadziła sprawy księgowe w tutejszej komendzie, został ogłoszony nabór na stanowisko Głównego księgowego. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego księgowego została wybrana Pani Teresa Gwiazda, która z dniem 25 stycznia 2007r. objęła samodzielne stanowisko Głównego księgowego wstępując w Korpus Służby Cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Zakres obowiązków i samodzielne stanowisko pracy wymagały od Pani Teresy zmierzenia się z nowymi zadaniami i obowiązkami. Specyfika stanowiska wymagała nieustannego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Nieprzerwanie zaangażowana była w doskonalenie funkcjonowania i podnoszenie poziomu działalności komórki finansowej tut. Komendy. W pracy Pani Teresa wyróżniała się zdyscyplinowaniem, umiejętnością pracy w zespole, komunikatywnością, a także odpowiedzialnością i zaangażowaniem w realizowaniu przypisanych zadań służbowych. Powierzone zadania realizowane były zawsze z wyjątkową skrupulatnością i dbałością o terminową realizację z zachowaniem wysoko ocenianej profesjonalności, o czym świadczą pozytywne oceny z kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy nadrzędne. Nie miały miejsca sytuacje, w których wymagana była interwencja w tym zakresie, a wszelkie sprawozdania i zestawienia sporządzane były z wyprzedzeniem w odniesieniu do wyznaczonego terminu. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi komendy w zakresie realizacji działań wspólnych jak również egzekwowania wykonania obowiązków wynikających z zakresu ich działań odbywała się w sposób kulturalny chodź pozytywnie stanowczy. Charakterystyka stanowiska niejednokrotnie pokazała, iż Pani Teresa to osoba z umiejętnościami analitycznego myślenia, zdolnością rozwiązywania problemów i wysoką odpornością na stres. Należy tu również wspomnieć o tym, iż Pani Teresa była wyjątkowo dyspozycyjna, a w szczególności punktualna. Do pracy zawsze przychodziła przed wymaganą godziną rozpoczęcia i ten fakt na pewno jest jednoznacznym wyróżnikiem. 13 lat służby w Korpusie Służby Cywilnej stanowią pełen obraz Pani Teresy. To podsumowanie kariery zawodowej i zamknięcie pewnego rozdziału w życiu zwieńczonego przejściem na emeryturę. Emerytura – to czas, gdy nie istnieją już żadne ograniczenia ani zakazy, gdzie nie potrzeba być punktualnym.  

Opracowanie: kpt. Radosław Kusiek