Dnia 8 września 2020 roku Komendę Powiatową PSP w Mrągowie odwiedzili Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński oraz Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Jastrzębski.

Podczas wizytacji Komendant Wojewódzki oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego zapoznali się z funkcjonariuszami i pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, następnie dokonali przeglądu obiektów oraz sprzętu na wyposażeniu komendy. Panowie Komendanci zapoznali się z potrzebami sprzętowymi komendy jak również z planem prac, które mają zostać zrealizowane w celu poprawy warunków pełnienia służby i pracy.

opracował: kpt. Jakub Tutka 

zdjęcia: mł. kpt. Bartłomiej Nalazek