Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie "Bitwy o wozy" nastąpi wkrótce bo Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Spełnij swój obywatelki obowiązek, a jednocześnie wspomóż lokalne OSP w walce o nowy samochód pożarniczy! Twój głos ma znaczenie.

There are no images in the gallery.