Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, z dniem 2 kwietnia 2020 r. powołani zostali:

- na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie – bryg. Szymon Sapieha,

- na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie – bryg. Krzysztof Grabias.

Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Uczestniczyli w niej Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP oraz powoływani komendanci. /Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Olsztynie/