W związku ze sprzyjającą aurą pogodową wiele osób rozpoczęło porządki wiosenne na posesjach, działkach ogrodowych oraz na polach. W  tym okresie wyraźnie wzrasta również ilość pożarów traw na łąkach, nieużytkach i poboczach dróg.

 Osoby wpalające trawę często tłumaczą swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Niestety, jest to całkowicie błędne myślenie. W rzeczywistości wypalanie trawy oraz innych pozostałości roślinnych prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych, a w pożarach giną zwierzęta. Do atmosfery przedostaje się szereg toksycznych związków chemicznych.

Wypalanie traw jest również przyczyną pożarów, które prowadzą do zniszczenia budynków i obszarów leśnych,  ludzie tracą dorobek całego życia. Wysuszona trawa pali się bardzo szybko, a w połączeniu z wiatrem pozornie niewielkie płomienie wymykają się spod kontroli i stanowią poważne zagrażanie dla osób dokonującym podpaleń, co niejednokrotnie prowadzi do tragedii. Każdego roku bezpośrednio w pożarach traw na terenie kraju ginie kilka osób, a wiele ulega oparzeniom.

Gaszenie rozległych pożarów traw jest trudne i długotrwałe, co sprawia, że strażacy biorący udział w akcji gaszenia pożarów traw wyłączeni są z udziału w innych zdarzeniach, które mogą mieć miejsce w tym samym czasie i w których zagrożone może być ludzie życie. Z tego właśnie względu może się zdarzyć, że przez ludzką lekkomyślność nie dotrą na czas z pomocą tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

W związku z prognozowanym ociepleniem oraz słoneczną pogodą, która sprzyja wiosennym pracom porządkowym zwracamy się z apelem o zrezygnowanie z niechlubnej praktyki i przyzwyczajeń dotyczących wypalania suchej trawy i innych pozostałości roślinnych.  

 Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez swoją bezmyślność nie narazisz życia i mienia swojego i innych.  „STOP pożarom traw.”

Więcej informacji na stronie www.stoppozaromtraw.pl  Opracowanie: mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie