Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy - Główny księgowy w korpusie służby cywilnej.

Ostateczny termin składania dokumentów: 19 października 2020r. do godz.15.30

Dokumenty kandydatki/kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub listownie (decyduje data wpływu do komendy).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem 69732

Link do ogłoszenia na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenie do pobrania w pdf

Prosimy korzystać z poniższego wzoru oświadczenia, które należy załączyć do wymaganych dokumentów.

Oświadczenie_do_naboru_na_stanowisko_Główny_księgowy.pdf