Kontakt

kpt. mgr inż. poż. Paweł Dykyj
Stanowisko:
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Telefon:
(89) 741 05 25

Łącza