Kontakt

kpt. mgr inż. poż. Jakub Tutka
Stanowisko:
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Telefon:
(89) 741 05 04

Łącza