W związku trwającym okresem zimowym strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Mrągowie wykorzystali panujące warunki pogodowe do przeprowadzenia cyklu szkoleń.

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Przećwiczono między innymi podejmowanie zagrożonych ludzi i zwierząt z wody, techniki dotarcia do poszkodowanego wykorzystując sprzęt będący na wyposażeniu JRG, przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy osobom wydobytym z wody i wychłodzonym, zwrócono uwagę na współdziałanie ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno Nurkowego działającą w KP PSP w Mrągowie. Podczas ćwiczeń symulowano prawdziwe akcje ratunkowe, a na koniec wymieniano się spostrzeżeniami i wnioskami. Szkolenie było dobrym momentem do sprawdzenia w praktyce nowych ubrań do pracy w wodzie URSUIT RDS zakupionych ze środków Fundacji Orlen i KW PSP w Olsztynie. Dzięki ciągłym szkoleniom i modernizacji sprzętu, strażacy z JRG Mrągowo są coraz skuteczniejsi podczas działań, gdzie trzeba ratować życie i zdrowie ludzkie.

Opracowanie: asp. Marcin Kordek, kpt. Jakub Tutka, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: KP PSP w Mrągowie