W sobotę 27 stycznia na plaży wiejskiej w Warpunach odbyły się pokazy dla dzieci korzystających z ferii oraz ich rodziców.

Tematem pokazów były zasady zachowania się na zamarzniętych akwenach wodnych oraz udzielanie pomocy osobom, które w wyniku załamania lodu znalazły się w niebezpieczeństwie. W takich sytuacjach decyduje szybkość podejmowanych decyzji, oraz praktyczne umiejętności strażaków. Kolejnym etapem zajęć w ramach Koncentracji Gminnej było praktyczne doskonalenie umiejętności prowadzenia działań przez strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Sorkwity. Dzięki takim zajęciom strażacy OSP pod okiem instruktorów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie mogli doskonalić praktyczne umiejętności. Po kolei każda rota ratownicza prowadziła ewakuacje osoby z wody oraz jej ewakuację na brzeg i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku hipotermii. Zajęcia prowadzono w miejscach, gdzie lód był bardzo cienki i załamywał się pod ratownikami. Ćwiczono również elementy samoratowania się strażaków z lodowej przerębli.
Zajęcia bardzo widowiskowe zgromadziły wielu mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych.
Na wszystkich uczestników tych niezwykle pożytecznych ćwiczeń czekały gorące napoje, kiełbaski z ogniska. przy którym nie zabrakło ożywionej dyskusji na temat odbytych ćwiczeń.
fot. asp. Marusz Krzyszkowski, st.sek. Przemysław Kaczmarczyk