ikona 

  Szkolenie Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP

Zakończyło się szkolenie jednostek OSP w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego. W zajęciach wzięło udział 27 ratowników, głównie kierowców OSP z terenu całego powiatu. Szkolenie prowadzono przez trzy kolejne weekendy. Trwało ogólnie 41 godzin, w których każdy uczestnik musiał zrealizować zajęcia teoretyczne i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Cały cykl został zakończony egzaminem końcowym.