20160416 103914Dnia 17 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie, zakończono egzaminem kurs techniczny dla członków  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu...

   20150930 1441951W dniach 30.09-2.10 br. reprezentanci mrągowskiej jednostki uczestniczyli w międzywojewódzkich ćwiczeniach modułu międzynarodowego pod kryptonimem MAZURY 2015

   tn belkaW dniach 21-25 września, nad jeziorem Piłakno, odbył się obóz nurkowy strażaków ze Specjalitycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z mrągowskiej jednostki

   tn belkaW Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie, odbyło się doskonalenie umiejętności strażaków ochotników z Grabowa

   Zakończenie kursu podstawowego dla OSPW Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie zakończono drugą turę szkolenia podstawowego dla strażaków ochotników z terenu powiatu mrągowskiegoW dniach 8 listopada - 7 grudnia 2014 roku i 28 marca – 19 kwietnia 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przeprowadziła kolejne szkolenie podstawowe strażaków OSP. W kursie realizowanym dwuetapowo obejmującym 111 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczyli strażacy ochotnicy z powiatu mrągowskiego. Zajęcia realizowane były  w formie prezentacji multimedialnych prowadzonych przez doświadczonych strażaków PSP. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Szczególnie dużo uwagi przykładano do wykorzystania sprzętu ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu oraz umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej. Łącznie w kursie uczestniczyło 29 strażaków jednak nie wszyscy dobrnęli do końca trudnych zajęć , do egzaminu przystąpiło 18 osób. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny w formie testu jak i praktyczny. Ostatnim elementem egzaminu było sprawdzenie umiejętności pracy strażaków w aparatach oddechowych, przeszukiwanie zadymionych pomieszczeń, ewakuacji osób i udzielenia im pierwszej pomocy. Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach uzupełniających i specjalistycznych przewidzianych dla strażaków-ochotników. Absolwenci kursu zwiększą potencjał ratowniczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołajkach, Olszewie, Woźnicach, Użrankach, Macharach i Mrągowie. W bieżącym roku szkolenie podstawowe ukończyło łącznie 58 osób w tym 5 kobiet. Jesienią tego roku planowane są szkolenia specjalistyczne ratownictwa technicznego i kierowców - konserwatorów sprzętu. fot. kpt. Mariusz Kozakiewicz