Dnia 1 lipca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków nowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w  Mrągowie.

Stanowisko objął mł. bryg. Paweł Głowienka, który dotychczas pełnił służbę w KP PSP w Kętrzynie. Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy powitał nowego Zastępcę Komendanta. Mł. brygadier Paweł Głowienka podziękował za zaufanie oraz zapewnił że wzajemna współpraca i zaangażowanie przełoży się na dobre wyniki całej jednostki.

Opracowanie: Anna Kłak, mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: Anna Kłak, KP PSP w Mrągowie