W Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie, odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność jednostki w 2018 roku.

W piątek, 08 lutego w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyła sie narada roczna, w której udział wzięli:
Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Michał Kamieniecki
Wicestarosta Mrągowski – Paweł Antoni Długoborski
Zastępca burmistrza Miasta Mrągowo – Tadeusz Łapka
Wójt Gminy Mrągowo – Piotr Piercewicz
Wójt Gminy Sorkwity – Józef Maciejewski
Przedstawiciel gminy Mikołajki - Ryszard Pukas
Komendant Powiatowy Policji – insp. Andrzej Skol
Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo – Jarosław Błyskun
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo – Zbigniew Ciepluch
Przedstawiciele Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Juliusz Brant, Jan Narewski
oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Michałowi Kamienieckiemu. Następnie Komendant Powiatowy bryg. Krzysztof Grabias powitał zaproszonych gości oraz przedstawił informację o funkcjonowaniu Komendy w 2018 roku. W formie prezentacji przedstawiono zagadnienia kadrowe, finansowe, kontrolno – rozpoznawcze, operacyjne i kwatermistrzowskie.

Podczas narady głos zabrał st. bryg. Michał Kamieniecki, który podsumował rok działalności KP PSP w Mrągowie, podkreślił realizacje innowacyjnych rozwiązań na skalę województwa i życzył dalszych sukcesów. W imieniu organów samorządowych i instytucji współpracujących, z PSP głos zabrał Pan Paweł Długoborski Wicestarosta Mrągowski dziękując strażakom za trud i zaangażowanie włożone w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Narada roczna były też doskonałą okazją do podziękowania funkcjonariuszom, który odeszli na zaopatrzenie emerytalne: brygadierowi Jarosławowi Jakubikowi i aspirantowi Grzegorzowi Szostkowi za wkład w budowanie profesjonalizmu i dobrego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.