W piątek, 18 stycznia 2019 roku mrągowscy strażacy mł. ogn Tomasz Wójcik i str. Jacek Gomoła, spotkali się z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 4 w Mrągowie.

W czasie spotkania poruszyli szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem; rozmawiali o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych, przypomnieli numery alarmowe, informację, jakie należy przekazać dyspozytorowi w przypadku sytuacji niebezpiecznej. Strażacy przeszkolili uczniów, co należy zrobić w przypadku załamania się pod nami lodu oraz jak udzielać pomocy osobie, pod którą załamał się lód, omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku na lodowiskach, stokach i podczas zjazdu na sankach.. W trakcie spotkania pokazali i omówili także sprzęt przydatny a wręcz niezbędny do samoratowania w przypadku załamania się zamarzniętej tafli jeziora. Wyjaśnili zasady udzielania pierwszej pomocy osobom wyciągniętym z wody i nieprzytomnym a dzieci miały możliwość nauki prawidłowej resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Spotkanie swoją tematyką wpisuje się w ogólnopolską kampanie prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną „Bezpieczne ferie 2019”,  która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrost świadomości dzieci na zagrożenia. Spotkanie przeprowadzone było dla blisko 700 dzieci, które słuchały z bardzo dużym zainteresowaniem.

Opracowanie: asp. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: mł. ogn Tomasz Wójcik, KP PSP w Mrągowie