W środę 9 stycznia 2019 roku mrągowscy strażacy spotkali się z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej w Bożem.

      W czasie spotkaniu z grupą przedszkolną i „zerówką” poruszono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem; opowiedziano o numerach alarmowych 112 i 998, uczulono dzieci, co zrobić w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, opowiadano o pracy i sprzęcie strażaka, a każde dziecko mogło przymierzyć hełm strażacki. Na koniec spotkań rozdano dzieciom strażackie kolorowanki i ulotki informacyjne ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” do przekazania rodzicom. Za spotkania dzieci podziękowały wierszem, laurką i pięknymi medalami.
      Z kolei w Szkole Podstawowej na spotkaniu z klasami 1-7 rozmawiano o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych, przypomniano numery alarmowe, informację, jakie należy przekazać dyspozytorowi w przypadku sytuacji niebezpiecznej. Przeszkolono uczniów, co należy zrobić w przypadku załamania się pod nami lodu oraz jak udzielać pomocy osobie, pod którą załamał się lód, omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku na lodowiskach i podczas zjazdu na sankach.. W trakcie spotkania pokazano także sprzęt przydatny a wręcz niezbędny do samoratowania w przypadku załamania się zamarzniętej tafli jeziora.
      Spotkanie swoją tematyką wpisuje się w ogólnopolską kampanie prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną „Bezpieczne ferie 2019”,  która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrost świadomości dzieci na zagrożenia. Omawiane tematy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Opracowanie: asp. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: mł.kpt. Jan Przybysz, asp. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie