W piątek, 28 grudnia 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyło się przekazanie Prezesom OSP kart rabatowych ORLEN. 

Karty dostali wszyscy druhowie jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu mrągowskiego. W czasie spotkania wyjaśniono zasady programu oraz przekazano jego regulamin.

Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: Materiał PKN Orlen