W dniach 20 - 28 października 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyło się szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi  OSP.

Tematyka szkolenia obejmowała organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, organizację działań ratowniczo–gaśniczych, organizację łączności dowodzenia i współdziałania. Szczególną uwagę zwracano na prawa i obowiązkami KDR podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Kurs prowadzony w systemie weekendowym, zakończył się egzaminem przed Komisją. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 17 osób, członków OSP w Użrankach, Wyszemborku, Rybnie, Grabowie, Szestnie, Grabówce, Krutyni, Pieckach i Sorkwitach.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Kozakiewicz