Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.