30 sierpnia na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą Zastępcy Dowódcy JRG mł. kpt. Grzegorza Dziobaka.

Odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne pożegnał Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias, strażacy, pracownicy cywilni Komendy i emeryci których grono powiększy. W krótkich słowach został przedstawiony przebieg służby i osiągnięcia dowódcy oraz jego wkład w rozwój bazy socjalnej i sprzętowej ze szczególnym podkreśleniem spraw zwianych z budową podstaw nowoczesnego ratownictwa wodno –nurkowego.
Wszyscy zebrani życzyli wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia.

Młodszy kapitan GRZEGORZ DZIOBAK służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1994 r. jako kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po jej ukończeniu z dniem 1 sierpnia 1996 r. został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu. Z dniem 12 października 1998 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Tam zdobywał doświadczenie zawodowe pełniąc służbę na różnych stanowiskach służbowych, począwszy od starszego technika w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym, kończąc na Pomocniku Dyżurnego Operacyjnego w Wydziale Operacyjnym. Od 1 sierpnia 2006 r. pełnił służę w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie na stanowisku Zastępcy dowódcy JRG.
W trakcie służby w tutejszej jednostce odznaczał się bardzo dobrą i efektywną organizacją służby. Bardzo dobra znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej i zasad służby pozwalała mu efektywnie i umiejętnie kierować zespołem. Dzięki jego zdecydowanej postawie i trafnym decyzjom w trakcie podejmowanych działań, wiele akcji zostało szybko zakończonych, a wszelkie straty po pożarowe ograniczano do minimum.
Młodszy kapitan Grzegorz Dziobak w czasie służby wykazywał się dużym zaangażowaniem w organizację i usprawnienie działań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego w Mrągowie. Dzięki zdobytym uprawnieniom brał aktywny udział w wielu ćwiczeniach jak i rzeczywistych działaniach SGRWN. Uczestniczył m. in. w poszukiwaniach dwóch zaginionych mężczyzn, na jeziorze Metelys w okręgu Lesdijai na Litwie oraz działaniach po Białym Szkwale na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich.
W dowód uznania był wielokrotnie wyróżniany m.in. Srebrnym medalem "Za długoletnią służbę"; Medalem "Za ofiarność i odwagę"; Brązowym medalem "Za zasługi dla obronności kraju"; brązową, srebrną i złotą odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" ,brązowym, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"; oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Mrągowie