W dniu 13 lipca strażacy z KP PSP w Mrągowie wizytowali obóz harcerski w miejscowości Zyzdrojowa Wola prowadzony przez Hufiec ZHP Sulejówek.

Sprawdzono czy na terenie obozu przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe.  W trakcie wizyty przeprowadzono również próbną ewakuacje obozu w miejsce bezpieczne wyznaczone przez organizatora. Wszystkim uczestnikom obozu przypomniano o prawidłowych zasadach ewakuacji oraz powiadamiania służb ratunkowych. Z jakich numerów alarmowych korzystać i jakie informacje przekazywać dyspozytorom. Przeprowadzone zostało również szkolenie z prawidłowego, oraz skutecznego wykorzystywania gaśnic proszkowych. Uczestnicy obozu mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystanym przez straż pożarną podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz zapoznania się ze specyfiką pracy strażaka.
Była to kolejna wizyta strażaków z pionu kontrolno – rozpoznawczego oraz operacyjnego na tym obozie sprawdzająca przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W kontrolach i spotkaniach brali udział również policjanci oraz  podchorążowie ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbywający praktykę zawodową w mrągowskiej Komendzie.

Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Mrągowie