List Komendanta Głównego gen.  brygadiera Leszka Suskiego

Poniżej najduje się list Komendanta Głównego gen.  brygadiera Leszka Suskiego z okazji dnia strażaka