Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie wyremontowali pomieszczenie siłowni tutejszej jednostki.

Poza codziennymi zajęciami szkoleniowymi i ćwiczeniami ze sprzętem ratowniczym, strażacy zgodnie z regulaminem uczestniczą w zajęciach sportowych realizowanych m. in. na siłowni. W ubiegłym roku podjęto działania zmierzające do odnowienia wyeksploatowanego już pomieszczenia oraz sprzętu do ćwiczeń. Strażacy odnowili pomieszczenie siłowni w czasie wolnym od zajęć służbowych. Mozolne prace przy szpachlowaniu, szlifowaniu i malowaniu ścian przyniosły oczekiwane rezultaty. Wszystkie czynności były wykonywane przy pełnym zachowaniu gotowości operacyjnej do wyjazdu, często przerywane udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz innymi czynnościami służbowymi. Na jednej ze ścian umieszczona została grafika, której autorem jest Wilczek 1 https://www.facebook.com/wilczekone/ Po tych czynnościach w siłowni umieszczono sprzęt do ćwiczeń. Wyposażenie częściowo zakupione zostało przez komendę, uzupełnione przez urządzenia wykonane przez funkcjonariuszy, a także przyniesione z własnych zasobów strażaków. Niestety nie wszystko zostało skończone ze względu na ograniczone fundusze m. in. wykładzina gumowa na powierzchni całego pomieszczenia, jednak w planach jest dokończenie remontu w późniejszym terminie.
Jednym z elementów wchodzących w skład doskonalenia zawodowego strażaka jest utrzymywanie sprawności fizycznej na odpowiednio wysokim poziomie. Zapewnia to gotowość do podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych i pomoc w ratowaniu zagrożonego życia i zdrowia z najwyższą skutecznością. Strażak zakładając ubranie specjalne, aparat ochrony układu oddechowego oraz biorąc np. dwa odcinki węża tłocznego dokłada obciążenie ok. 40 kg do swojej wagi. Podczas ewentualnego zdarzenia musi z całym ekwipunkiem udać się jak najszybciej np. na 4 piętro budynku, gdzie doszło do pożaru i ugasić go. Wymaga to od strażaka wielkiego wysiłku, na który musi być przygotowany.
Obecnie strażacy mogą realizować doskonalenie zawodowe w dogodnych warunkach, profesjonalnie podtrzymując tężyznę fizyczną.
fot. mł. kpt. Kamil Golon