1Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie zakończyła cykl prelekcji oraz pogadanek związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na terenie powiatu. Bezpieczeństwo, to przede wszystkim umiejętne korzystanie z uroków jezior, rzek oraz wędrówek po lesie.

1  Zajęcia sportowe w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie realizowane są w oparciu o codzienny rozkład zajęć.

Dziękujemy Panu Wojewodzie, Panu Staroście i Panu Burmistrzowi za pamięć o naszej pomocy dla mieszkańców Bisztynka.

1W poniedziałek 6 sierpnia około godziny 18:00 przetoczyła się przez Gminę Sorkwity i Mrągowo burza połączona z silnym gradobiciem. Najbardziej ucierpiały miejscowości Ruska Wieś i Wyszembork.