Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie wzbogaciła się o nowy samochód kwatermistrzowski Peugeot Rifter Long Active+. Nowe auto o wartości 84,300zł zostało zakupione całkowicie ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

W piątek, 10 stycznia 2020 r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie podczas uroczystej zmiany służby, strażak – Jakub Kryspin złożył ślubowanie na sztandar Komendy.

To już kolejny rok, gdy mrągowscy strażacy przekazali kalendarze do wszystkich szkół podstawowych powiatu mrągowskiego, łącznie przekazano 56 kalendarzy.

Doceniając rolę oraz znaczenie specjalistycznych grup ratowniczych funkcjonujących w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak za trud i zaangażowanie w  wykonywaniu obowiązków przyznał dowódcom grup nagrody pieniężne.

Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie otrzymała specjalistyczny komplet narzędzi hydraulicznych wraz z dodatkowym wyposażeniem wykorzystywanym do działań technicznych. Sprzęt został zakupiony w ramach centralnego projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” obejmującego swoim zasięgiem terytorium całej Polski.