Składniki majątku

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:

I. Majątek trwały wynosi (netto) w tym:

7.379.303,46 zł.

I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym:
I.1.1. Środki trwałe

7.379.303,46 zł.

I.1.2. Inwestycje rozpoczęte

0 zł.

I.2. Wartości niematerialne i prawne

0 zł.

I.3. Należności długoterminowe

0 zł.

II. Majątek obrotowy wynosi w tym:

16.279,37 zł.

II.1. Zapasy

16.279,37 zł.

II.2. Należności krótkoterminowe

0 zł.

II.3. środki pieniężne

0 zł.

III.Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w 2011r. wg Ustawy budżetowej, wynosi

w tym:
3.130.000 zł.
III.1. wynagrodzenia i pochodne

2.673.000 zł.

III.2. świadczenia

224.000 zł.

III.3. wydatki rzeczowe

233.000 zł.

III.4. wydatki majątkowe

0 zł.

 

 

 

Zbędne składniki majątku

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku

antalya escort mobil porno porno izle rokettube porno porno izle porno rokettube