Przepisy prawne

Ustawy

 1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (dokument w formacie .pdf)
  (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z 2003r. Nr 52, poz. 452, z 2004r. Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 100, poz. 835 i 836)
 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991rdokument w formacie .pdf)
  (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1230, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 59, poz. 516, Nr 166, poz. 1609, z 2004r. Nr 210, poz. 2145, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 100, poz. 836)
 3. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002r. (dokument w formacie .pdf)
  (Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 74, poz. 676)
 4. Ustawa o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002r. (dokument w formacie .pdf)
  (Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 985, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 228, poz. 2261)

Rozporządzenia MSWiA

 1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 17.11.1997r. (dokument w formacie .pdf)
  w sprawie szczegółówych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 grudnia 1999r.
  w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
 3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 19 stycznia 1998r. (dokument w formacie .pdf)
  w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

antalya escort mobil porno porno izle rokettube porno porno izle porno rokettube