5-Uranki-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Użrankach

Prezes: dh Winiarz Andrzej

Naczelnik: dh Cejko Mirosław