4-Wyszembork-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszeborku

 Prezes: dh Tumas Dominik

Naczelnik: dh Karwowski Cezary

adres str. internetowej: