6-Szestno-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Szestnie

 Prezes: dh Ostaszewski Grzegorz

Naczelnik: dh Matusiak Andrzej

adres str. internetowej: straz-szestno.osp.org.pl