2-Grabowo-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie

 Prezes: dh Narewski Jan

Naczelnik: dh Kiszko Roman

adres str. internetowej: straz grabowo.republika.pl