2-Grabowo-2 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie

 Prezes: dh Narewski Jan

Naczelnik: dh Kiszko Roman

adres str. internetowej: www.straz-grabowo.simplesite.com