IMG 00379 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyło się spotkanie Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mrągowskiego z Komendantem Powiatowym PSP bryg. Krzysztofem Grabiasem oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mrągowie dh. Józefem Maciejewskim.

W czasie spotkania mł. kpt. Kamil Golon młodszy specjalista ds. operacyjnych przedstawił:

- statystykę zdarzeń i działań na terenie powiatu w 2017 roku,

- podsumowanie inspekcji gotowości bojowej w jednostkach OSP oraz plany na 2018 rok

- podsumowanie szkoleń i ćwiczeń w 2017 organizowanych na terenie powiatu oraz plany na 2018

- stopień wyposażenia jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny,

- wyszkolenie specjalistyczne członków w poszczególnych jednostkach,

W dalszej części spotkania Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Jarosław Jakubik przedstawił:

- zakres dofinansowań jednostek w latach 2015-2017,

- zakupy i remonty z dotacji dla jednostek włączonych do KSRG zrealizowane w 2017 roku,

- zakupy i remonty z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla pozostałych jednostek wykonane w 2017 roku,

- przygotowania planów wykorzystania dotacji w 2018 roku

- możliwości dofinansowania zakupów sprzętu i remontów obiektów ze źródeł zewnętrznych jak Fundusz Sprawiedliwości , Fundacja PKN Orlen, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

- możliwość dofinansowania obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy funkcyjnymi OSP w zakresie działań jednostek zarówno w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, szkoleń jak i prowadzenia prac remontowo gospodarczych oraz zakupów sprzętu.

 

fot. mł. kpt. Kamil Golon