img 268914 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie aktu powołania z dniem 15 stycznia 2018 na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie bryg. mgr inż. Krzysztofa Grabiasa.

Wręczenia aktu dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski i Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Bogdan Wierzchowski. Uroczystość odbyła się w czasie Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach podczas uroczystego podpisania aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

 

fot. mł. bryg. Marcin Janowski (KW PSP Białystok)