KP PSP w Mrągowie

Narada roczna

   9h9a8185W Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie, odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność jednostki w 2015 roku...

  ...

18 lutego w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyła sie narada roczna w której udział wzięli:

p.o. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – bryg. Michał Kamieniecki

Burmistrz Miasta Mrągowo - Otolia Siemieniec

Wójt Gminy Mrągowo – Jerzy Krasiński

Przedstawiciel Starosty Mrągowskiego - Magdalena Lewkowicz

Komendant Powiatowy Policji – insp. Andrzej Skol

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo – Jarosław Błyskun

Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo – Zbigniew Ciepluch

Przedstawiciele gminy Mikołajki i Piecki

Komendanci Gminni OSP powiatu mrągowskiego

oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku przez mł. kpt. Kamila Golona pełniącemu obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Michałowi Kamienieckiemu. Następnie Komendant Powiatowy st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz powitał zaproszonych gości oraz dokonał uroczystego otwarcia spotkania.

W pierwszej części spotkania odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego przez KW PSP w Olsztynie min. sprzętu nurkowego, przyczepy transportowej i lancy gaśniczej oraz 37 hełmów firmy DRAGER zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Gminę Mrągowo, Gminę Piecki oraz Nadleśnictwa Mrągowo i Strzałowo strażakom JRG Mrągowo o wartości około 34 tys. zł. Następnie Komendant Powiatowy wręczył nagrody pieniężne nurkom członkom Grupy Ratownictwa Wodnego Nurkowego Mrągowo za ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz podwyższanie swoich kwalifikacji.

W dalszej części narady Komendant Powiatowy st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz oraz Zastępca Komendanta mł. bryg. Jarosław Jakubik przedstawili informację o funkcjonowaniu Komendy w 2015 roku. W formie prezentacji przedstawiono zagadnienia kadrowe, finansowe, kontrolno – rozpoznawcze, operacyjne i kwatermistrzowskie. Miłym akcentem była prezentacja filmu o mrągowskiej straży pożarnej przygotowana przez Pawła Krasowskiego z Mragowo24info oraz zdjęć dokumentujących akcje ratowniczo – gaśnicze przeprowadzone przez strażaków powiatu mrągowskiego w 2015 roku wykonane przez Mateusza Klimka.

Głos zabrał również bryg . Michał Kamieniecki , który podsumował rok działalności KP PSP w Mrągowie, podkreślił realizacje innowacyjnych rozwiązań na skalę województwa i życzył dalszych sukcesów. Podziękowania za działalność strażaków złożyli również przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu .

Fot. Paweł Krasowski (mragowo24 info)

antalya escort mobil porno porno izle rokettube porno porno izle porno rokettube